Tjänst

Connected Goods

Självgående supply chain och full transparens för godsägare, lastbilsägare och logistikhubbar.

Bild av en ansluten lastbil som kör in i horisonten när solen går upp.
Bild av en ansluten lastbil som kör in i horisonten när solen går upp.

Intelligenta produkter sammankopplar hela logistikkejdan

Vår Connected Goods-tjänst lägger till en ny aktiv spelare i leveranskedjan: produkter som förflyttar sig själva. Den utrustar produkterna med unika identiteter och ger en ”röst” åt lastbilar och hubbar med målet att skapa ett fullständigt uppkopplat ekosystem. Resultatet? Logistiken blir mer autonom, tillförlitlig och hållbar – vilket skapar en ökad effektivitet för alla.

Connected Goods är byggd på Logtrade Data Sharing plattformen och tjänsten finns tillgänglig i tre olika varianter: Connected Products, Connected Trucks och Connected Hubs.

Inuti systemet kan produkter skicka och ta emot transportinstruktioner och dela sina koordinater och statusuppdateringar i realtid.

Connected Goods ger dig full kontroll och spårbarhet för din inbound och outbound logistik. Förutom att frigöra dina produkter, skapar tjänsten även möjligheter för en självgående supply chain. Det innebär nya möjligheter som autonoma off peak-leveranser, prediktiva leveranser och cirkulär logistik.

Inget går förlorat, glöms eller kastas

Produkter är utrustade med unika identiteter som gör att de kan kommunicera med lastbilar. Det självgående systemet gör att rätt produkter alltid kommer till rätt plats och vid rätt tidpunkt. Inget går förlorat eller glöms bort och risken för svinn minskar avsevärt.

Fullt integrerad kommunikation

Connected Goods samverkar med din befintliga infrastruktur. Tack vare våra IoL-kompatibla partners och intressenter krävs ingen ytterligare integration. Det sparar tid på utvecklingskostnader.

Autonom logistik & prediktiva leveranser

Produkter som planerar sina egna rutter kan användas till autonoma off peak-leveranser och prediktiva leveranser som inte kräver någon mänsklig interaktion. Det ger effektivare körsträckor, minskade utsläpp och utökad leveranskapacitet.

Full transparens och spårbarhet

Du får en tydlig överblick över inkommande gods och transportörer – alltid och överallt . Du väljer själv när försändelser ska anlända och med hjälp av mer exakta ankomsttider reduceras dina kostnader för produktionsplanering och varuinköp.

Connected Goods är för leverantörer, hubbar och lastbilsägare som vill…

Sammankoppla hela leveranskedjan i realtid.

Möjliggöra för en autonom och prediktiv supply chain.

Öka hållbarheten med hjälp av off peak-leveranser.

Spåra produkter och gods från produktion till försäljning.

Minska kostnaderna för lagerhållning.

Bli en del av ett ansvarsfullt ekosystem för logistik och bidra till ett samhälle utan svinn.

Connected Goods Portfolio

Connected Products
En prick som symboliserar handelsenheten  skickar transportförfrågningar till närliggande transportörer.

När dina Connected Products publiceras i tjänsten får de en unik identitet som gör att de kan kommunicera sina behov, matchas med rätt transport och koordinera sina rutter i ett integrerat logistikekosystem. Connected Products kan prata med andra assets, såsom Connected Trucks, och samarbeta för att bäst tillgodose sina behov. Det kan handla om att upprätthålla rätt temperatur i en kylleverans, anlända ett visst datum eller öppna ett smart lås efter synkronisering för att säkerställa multi-verifiering.

Connected Trucks
Connected Hubs

En fullständigt sammankopplad logistik

Connected Products

Godsägare och leverantörer

Connected Goods inklusive onboarding

Logtrade Data Sharing konto

IoL-kompatibla sensorer och QR-koder

Tillgång till öppna APIer för integration (valfri)

Fördelar

Produkter kan kommunicera sina behov i en autonom och cirkulär supply chain tack vare unika identiteter.

Förbättrad transportkapacitet tack vare optimerad matchning av produkter och bästa möjliga transportalternativ.

Reducerat svinn tack vare optimerade ETAs: rätt produkter anländer på rätt plats, vid rätt tidpunkt.

Intelligent och automatiserad spårning av supply chain (t.ex. spårning av temperaturkänsliga cold chain produkter som läkemedel, mat och dryck).

24/7 visibilitet av alla gods i realtid

Effektivare leveranser tack vare off-peak transporter

Kompatibel med standard logistikprotokoll

Kom igång

Connected Hubs

Alla typer av destinationer/mottagarplatser

Connected Goods inklusive onboarding

Logtrade Data Sharing konto

IoL-kompatibel router och QR-koder

Tillgång till öppna APIer för integration (valfri)

Fördelar

Reducerade driftkostnader tack vare autonoma off-peak leveranser.

Minskade lagerkostnader tack vare prediktiva leveranser.

Reducerat svinn tack vare optimerade ETAs baserade på livedata.

24/7 visibilitet av inbound leveranser och transportörer i realtid

Kompatibel med standard logistikprotokoll

Kom igång

Connected Trucks

Ägare av fordonsflottor och fordon

Connected Goods inklusive onboarding

Logtrade Data Sharing konto

IoL-kompatibel router och QR-koder

Tillgång till förenklad TA-applikation

Tillgång till öppna APIer för integration (valfri)

Fördelar

Automatiska kopplingar till produkter och hubbar

Korrekt lastning och fler korrekta leveranser

Ökad transportkapacitet och färre tomma laster

Effektivare transporter tack vare automatisk omdirigering av sändningar

Prediktiva supply chain leveranser

24/7 visibilitet av fordon och sändningar i realtid

Ökad hållbarhet och minskade transportkostnader med off-peak leveranser

Kompatibel med standard logistikprotokoll

Kom igång

Läs våra allmänna villkor för tjänsten. När köpet är genomfört skickas ett digitalt kontrakt för signering. Avtalet börjar gälla först när signeringen är genomförd. Kontraktet är giltigt i 12 månader och bör sägas upp senast 3 månader innan nästa avtalsperiod börjar.

FAQ om Connected Goods

Vad är Connected Goods?
Vad behöver jag för att kunna ansluta och komma igång med Connected Goods?
Hur mycket kostar det ansluta sig till Connected Goods?
Jag använder Logtrades TA-system. Räcker det för att ansluta till Connected Goods tjänsten?

Har du fler frågor om Connected Goods? Kontakta oss.

Logtrade Sales

Logtrade Sales
sales@logtrade.se

Recreate trade. Connect everything. Recreate trade. Connect everything.

Recreate trade. Connect everything. Recreate trade. Connect everything.

Vi använder cookies.
Cookies hjälper oss att leverera den bästa upplevelsen av webbplatsen. Nyfiken på mer? Läs mer om vilka cookies vi använder i vår integritetspolicy.