Scania

Hållbara off peak-leveranser med HAVI, Scania och McDonald's

Så hjälpte vår tjänst Connected Goods den globala livsmedelsdistributören HAVI att öka leveransernas effektivitet med 30 %, samtidigt som utsläppen minskade.

Connected logistics: En Connected truck levererar under natten på en tom gata i stadsmiljö.
Connected logistics: En Connected truck levererar under natten på en tom gata i stadsmiljö.

Utmaning: Att skapa ett hållbart ekosystem för sista milen-leveranser

Trängseln i städerna ökar och den nuvarande prognosen ser inte ljus ut. Efterfrågan på sista milen-leveranser ökar kraftigt i städerna, och det beräknas att städernas gator kommer att bestå av 36 % fler leveransfordon år 2030. [1] För ägare av fordonsflottor innebär varje minut av trängsel förlorade intäkter. Mer oroväckande är att varje invånare i världens 100 största städer kommer att behöva lägga till 11 minuter extra på sin dagliga pendling – vilket innebär 47 fler spenderade timmar i trafiken per år. [2]

Att lösa problemet med den ökade trängseln i städerna är delvis en logistikutmaning – och ekosystemet för sista-milen leveranser kallas att utveckla ansvarsfulla lösningar där flera intressenter är inblandade.

För att ta itu med dessa frågor har vi tillsammans med leveranskedjepartnern HAVI och Scania ingått i ett projekt vid namn HITS (Sustainable Integrated Transport Systems). Projektet: leveranser till McDonald's restauranger i Stockholms centrum. Tillsammans med våra projektpartners var målet att kombinera vår digitala logistik och operativa expertis för att automatisera flöden och uppnå maximal effektivitet och hållbarhet. Som ett resultat skulle vi hjälpa HAVI och McDonald's att uppfylla målen för reducerade utsläpp och sänkta kostnader – samtidigt som vi minskade på trafikstockningarna.

Tillvägagångssätt: Att förverkliga obemannade leveranser under natten

Vi undersökte utmaningarna utifrån ett designperspektiv vilket resulterade i en originell lösning: leveranser nattetid som inte kräver att restaurangpersonal tar emot varorna. HAVI skulle leverera varor till McDonald's restauranger med hjälp av Scania-fordon som redan uppfyllde kraven för Stockholms bullerföreskrifter för nattkörningar. Fordonen hade även använts i tidigare försök med off peak-leveranser. Nu var utmaningen att ta ytterligare ett steg mot automatisering med hjälp av obemannade off peak-leveranser.

Det vi adderade till ekvationen var en driftskompatibel plattform för datadelning. Plattformen automatiserar flödet av gods och möjliggör för obemannad mottagning av leveranser. Plattformen har sedan dess utvecklats till en tjänst som heter Connected Goods där data från olika källor samlas, såsom lastbilar, ERP-system, smarta lås, larmsystem och sensorer – vilken sedan lagras i en gemensam kanal.

Tidigare skulle den här typen av integrerade logistiksystem kräva kraftfulla API:er, vilket i sig ändå inte vore tillräckligt för att uppnå cirkulär logistik. Vi ville ändra på det genom att skapa ett standardiserat system med ett universellt språk, som ger produkter och tillgångar unika identiteter. Identiteterna gör att produkter, platser och fordon kan kommunicera med andra tillgångar i sitt nätverk via sensorer. Kraven på användarna är minimala. Det enda som behöver installeras är en gateway för lastbilar och restauranger, samt att produkterna ansluts till sensorer – för att möjliggöra spåring och automatisering av leveranser. Detaljerad data om lager, platser och ledtider finns alltid tillgänglig – i realtid.

Såhär fungerar off peak-leveranser:

1. Anslut

Alla dataproducenter och datakonsumenter ansluter sig till Connected Goods – vilket ger intressenterna i supply chain en gemensam kanal för datadelning.

2. Ankomst

HAVI kör eldriva lastbilar till de obemannade mottagningskajerna efter arbetstid.

3. Verifiera och få tillgång

När rätt varor och rätt lastbil anländer till rätt plats (t.ex. en restaurang) genereras en digital engångsnyckel som öppnar ett smart lås och alarmsystemet slås av.

4. Leverera

Chauffören får säker tillgång till avlämningsstället och kan lasta av varorna utan distraktioner eller väntan på restaurangpersonal – för att därefter fortsätta sin resa.

Resultat: Effektivare och hållbarare transporter av livsmedel och en framtidssäkrad supply chain.

Connected Goods hjälpte HAVI att få full kontroll över sina varuflöden. Eftersom leveranserna skedde efter arbetstid kunde HAVI’s chaufförer snabbt och smidigt lämna varorna – utan att behöva vänta på att personalen skulle lämna sina poster för att verifiera beställningarna. Genom att låta leveransfordonen undgå den tunga trafiken under dagtid, kunde Scania’s eldriva fordon (BEV) uppnå en större räckvidd och leverera fler varor. Det resulterade i mer hållbara transporter på grund av mindre trafik och färre störningar längs med rutten. McDonald's å sin tur – behövde inte längre ha restaurangpersonal som stod redo på natten tack vare Connected Goods tillförlitliga och obemannade lösning.

Realtidsdata och bättre insyn i leveransflödet gjorde också att McDonald's kunde få tillgång till virtuella lager och planera produktionen bättre. Med Connected Goods kan produkter kommunicera och dela med sig av all typ av data med andra tillgångar i nätverket; t.ex. information om en kylkedja eller olika händelser i försörjningskedjan. Tjänsten gör det även möjligt för tillgångar och system att kopplas samman autonomt – vilket ger alla spelare som väljer att dela data en insyn i hela flödet. En visibilitet på produktnivå banar i sin tur väg för prediktiva och cirkulära varuflöden.

Det finns många fördelar med Connected Goods för alla inblandade parter, deras kunder och städernas invånare – allt från bättre affärer till betydande vinster för miljön och samhället.

 • Upp till 30 % effektivare leveranser jämfört med transporter under dagtid [3].
 • Minskat behov av personal för McDonald's tack vare obemannade leveranser.
 • Visibilitet från början till slut vilket möjliggör för optimering av supply chain och förbättrad produktionsplanering.
 • Minimal förändring av befintliga tillgångar och befintlig infrastruktur.
 • Mindre trafik och trängsel i stadskärnan – med stor potential att skala upp.
 • Renare luft och tystare transporter för invånarna tack vare eldriva leveransfordon.

  ___________

  [1] World Economic Forum (2020). The Future of the Last-Mile Ecosystem.
  [2] Ibid.
  [3] Jabarkhel, I. et al. (2022). Realizing Unmanned Off-peak Deliveries. Transportation Research Procedia 00 (2022) 000–000.

Vi tror definitivt att leveranserna i innerstaden kommer att bli fullt elektrifierade! Förmodligen inom fem till tio år.

Ulf Ceder
Ulf Ceder

Future Transport Ecosystems, Scania

Vi har sett många positiva effekter hittills, framför allt när det gäller problemet med buller.

Camilla Eklöf
Camilla Eklöf

Kvalitets- och miljöchef, HAVI

Vi är en stor aktör inom restaurangbranschen och jag tycker att vi har ett stort ansvar. När vi jobbar tillsammans med andra kan det hända saker!

Henrik Nerell
Henrik Nerell

Miljöchef & pressansvarig, McDonald’s Sverige

Produkter som använts

Alla produkter är kompatibla med Logtrade Data Sharing Platform och hjälper till att lösa utmaningar inom supply chain. Vi kan också utveckla nya lösningar tillsammans.

Connected Goods

Produktinformation

Logtrade Data Sharing Platform

Produktinformation
Se alla produkter

Låt oss tillsammans utforska vad Connected Goods kan göra för dig.

Kontakta oss

Recreate trade. Connect everything. Recreate trade. Connect everything.

Recreate trade. Connect everything. Recreate trade. Connect everything.

Vi använder cookies.
Cookies hjälper oss att leverera den bästa upplevelsen av webbplatsen. Nyfiken på mer? Läs mer om vilka cookies vi använder i vår integritetspolicy.