Varför LogTrade 2.0?

Tio skäl att använda
Det inbyggda TA-systemet

1. Byggd för att vara inbyggd
LogTrade 2.0 är utvecklad och anpassad för att ingå som en integrerad del i företagets affärssystem. Det är detta som skiljer vår lösning från konkurrenternas.

2. Marknadens modernaste molnsystem för transportadministration
LogTrade 2.0 erbjuder hög funktionalitet, bekymmersfri drift och realtidskommunikation via webbservice. Bakom version 2.0, som kom 2008, ligger fler än 60 000 utvecklingstimmar.

3. Sparar tid och pengar
Med LogTrade 2.0 är det smidigt att boka hämtning, skriva ut frakthandlingar och etiketter samt överföra elektronisk transportinformation till transportören. Det sparar tid och pengar.

4. Du slipper hantera två produkter
LogTrade 2.0 är en del av ditt företags affärssystem. På så sätt slipper du hantera två produkter.

5. Plug and play – kom igång direkt
Det är vanligt med tidsödande installationer i samband med inköp av nya IT-system. Det gäller inte LogTrade 2.0. I många fall är användaren igång bara några timmar efter beställning.

6. Enkel att lära sig – enkel att använda
Eftersom LogTrade 2.0 är inbyggd i ditt företags affärssystem känner du igen uppbyggnad, grafisk form och kommandon. Det gör att LogTrade är en enkel produkt att lära sig och använda.

7. Växer med ditt företag
Med LogTrade 2.0 är det enkelt att öka eller minska antalet sändningar per år, i takt med att ditt företags behov ändras.

8. Väl beprövad teknik
LogTrade 2.0 är utvecklat i Microsoft-teknik från grunden. Det betyder att produkten fungerar med så gott som alla moderna affärssystem.

9. Förberedd för den fjärde generationens affärssystem
Allt fler affärssystem flyttar över till molnet. LogTrade 2.0 fungerar utmärkt som molnlösning inbyggd i den fjärde generationens affärssystem.

10. Transportörsneutralt system
LogTrade har stöd för fler än tusen transportörer i Norden. Dessutom kan ditt företag lägga in egna transportörer.