RÖSTER OM LOGTRADE

KUNDER

Produkten

 • ”Det fungerar väldigt bra: driftsäkert och med få störningar.”
 • ”Systemet är väl fungerande och finns liksom i bakgrunden. Det är ingenting man egentligen märker av.” 
 • ”Funktionen är bra. LogTrade ser till att det blir rätt leveranssätt och så vidare. Det fungerar klockrent.” 
 • ”Produkten är väldigt smidig. Vi behöver lägga till skrivare och så, men LogTrade sköter hela driften.” 

Användningen

 • ”Automatik och inga konstiga moment.” 
 • ”Smidighet, enkelhet och funktionalitet.”
 • ”Systemet är enkelt att administrera. Det behövs inga egna servrar och kollinummer.” 
 • ”Bra gränssnitt och enkelt att använda. Bra koncept.”

Den inbyggda lösningen

 • ”Vi har samarbetat med LogTrade i många år. Skälet till att vi jobbar med dem är integrationen med Pyramid och Unikum.” 
 • ”Det är bra att kunna köpa ett redan integrerat och klart system.”
 • ”LogTrade är lätt att integrera, använda och förstå. Man kan ju få statistik och fakturor via Control Tower också.”
 • ”Den fungerar väldigt bra och smidigt. Vi är sällan inne i själva systemet. Vårt affärssystem 'pratar' med LogTrade.” 

Samarbetet

 • ”LogTrade är en bra TM-leverantör och en god samarbetspartner.” 
 • ”Kontakterna fungerar bra. Vill vi ha hjälp ringer vi och får det.” 
 • ”Det fungerar bra. Vi har samarbetat med LogTrade i fem år.”
 • ”LogTrade hittar lösningar på våra utmaningar.” 
 • ”Det är en bra samarbetspartner.”

Citaten är hämtade från en marknadsundersökning som LogTrade genomförde våren 2013.

ÅTERFÖRSÄLJARE

Produkten

 • ”LogTrade 2.0 är bra. Det går att styra och konfigurera mycket mer idag än tidigare. Positivt att det finns i molnet och uppdaterar sig själv.”
 • ”Det fungerar bra, är modernt och interagerar väl med affärssystem.”
 • ”Systemet har en bra och välutvecklad funktionalitet.” 
 • ”Det är en av de ledande lösningarna på marknaden.” 
 • ”En av de bättre produkterna.” 

Användningen

 • ”Integrationen är en stor utmaning. Det ska vara så enkelt som möjligt. LogTrade tänker helt rätt när det gäller den biten.” 
 • ”Systemet är smidigt, lätt att förstå och kräver ingen utbildning.” 
 • ”Det är en modern teknisk plattform som är enkel att integrera med.”

Supporten

 • ”Vi har kontakt med supporten ibland. Oftast gör vi ärenden åt våra kunder. Och de problem vi sökt för har alltid löst sig.”
 • ”Jättebra support. Vi har kontakt via telefon och även i form av möten där andra kunder också är närvarande.” 

Samarbetet

 • ”LogTrades medarbetare är lyhörda för våra idéer och behov. Ingen konkurrent har lyssnat och sett möjligheter såsom LogTrade gjort.”
 • ”LogTrade är mycket bra att ha att göra med. Vi har ett givande och tagande i relationen.
  De är lyhörda och vi har ett gott samarbete.”
 • ”Det är ett gött gäng på LogTrade. Företaget levererar bra produkter.”
 • ”LogTrade är en engagerad partner.” 
 • ”Vi har även möten där vi utvecklar tillsammans. Våra kontakter ligger på en professionell nivå. Det som vi har beslutat om utförs verkligen.”
 • ”Vi arbetar även med konkurrerande system, men LogTrade lyssnar på oss och på vad vi vill få ut av en koppling.” 
 • ”Det är viktigt att ha tillgång till expertisen bakom. Mitt engagemang har ökat på grund av att jag har fått god service och bra återkoppling.” 

Citaten är hämtade från en marknadsundersökning som LogTrade genomförde våren 2013.

TRANSPORTFÖRETAG

Produkten

 • ”LogTrades produkt är användarvänlig och flexibel. Det är enkelt att genomföra förändringar utvecklingsmässigt.”
 • ”Det är en smidig lösning för såväl kund som partner till affärssystem.”
 • ”Tycker väl inget kan förbättras så där på rak arm. Jag använder inte programvaran dagligen.” 

Samarbetet

 • ”LogTrade visar intresse för vad vi håller på med.” 
 • ”Marcus och supporten är snabba på att svara och återkomma.”
 • ”LogTrades medarbetare är lyhörda för våra och kundens önskemål. De säger sällan nej
  och är öppna för att hjälpa andra.” 
 • ”Vi har träffats flera gånger. Jag fick ett mycket positivt intryck.”
 • ”Vi har en tät kontakt med schemalagda möten en gång i månaden via telefon. Det fungerar bra för oss.”

Det inbyggda TA-systemet

 • ”LogTrade är marknadens bästa integrerade affärssystem. Företaget har satsat på att vara ett inbyggt system och är bäst på det.”
 • ”Vi rekommenderar ju olika system beroende på kundernas behov. När jag rekommenderar LogTrade brukar jag säga att det är en bra integrerad lösning med snabba utskrifter. Jag brukar lyfta fram att det är ett system.”

Citaten är hämtade från en marknadsundersökning som LogTrade genomförde våren 2013.