LogTrade 2.0 Vanliga frågor

Jag har idag LogTrade 1.2x men vill uppgradera till LogTrade Distribution 2.0, hur gör jag?

För att få tillgång till LogTrade Distribution 2.0 krävs att ni tecknar ett avtal. Om ni har LogTrade 1.2x så tar det nya avtalet över ert gamla avtal. För att beställa LogTrade Distribution 2.0 – Klicka här

Hur hanteras utskrifterna i LogTrade Distribution 2.0?

När man klickar på skriv ut så blir man ombedd att öppna en fil, den filen öppnas i sin tur med LogTrade Distribution 2.0 Printer som skickar utskriften till skrivaren.

Kan man Integrera LogTrade Distribution 2.0 med ett affärssystem?

Absolut. Det är en av våra största styrkor att vi har ett modernt och bra integrationsgränssnitt. Vi har även en hel del partners i Sverige som har byggt standardkopplingar mot LogTrade som de kan sälja direkt till er som kund.

Hur vet jag om EDI har gått iväg?

Om er sändning är frisläppt så har EDI-filen gått iväg. Ni kan kontrollera detta genom att öppna sändningen och klicka på den lilla blå ikonenuppe till vänster. Den tid då det står EDI Created gick EDI-filen över till er transportör.

Var lägger man in sina nummerserier i LogTrade Distribution 2.0?

Vi hanterar alla nummerserier centralt så ni behöver inte lägga in några egna nummerserier.

Jag får Valideringsfel, vad innebär det?

För att transportörerna skall få så korrekt information som möjligt så görs det valideringar. Valideringar skiljer sig mellan olika transportörer och mellan olika produkter. Om ni får ett valideringsfel så kan det bero på t.ex. Att ni har fel vikt för den valda produkten, ogiltigt postnummer, missat betalande kundnummer eller liknande. Har ni problem med ett valideringsfel eller undrar vad det betyder kan ni kontakta oss på support@logtrade.se

Valideringsfel: Postnummer box/företagsadress

Vi får postnummertabeller från transportörerna och de innehåller postnummer som transportörerna levererar till. Boxadresser och företagsadresser är inte giltiga postnummer för att skicka gods till. Alla gator i Sverige har ett riktigt postnummer som man kan skicka gods till, det gäller även flygplatser, sjukhus och större företag. Kontakta er transportör om ni har problem med ett postnummer, ni kan också kolla på www.postnummerservice.se om ert postnummer är en Box/företagspostnummer eller om det är ett giltigt postnummer att skicka gods till.

Vad är Integrated Printing och hur fungerar det?

Integrated Printing är en funktion i LogTrade Distribution 2.0 som möjliggör automatisk utskrift direkt från Ert affärs- eller lagersystem. Med Integrated Printing kan Ni styra utskrifter mot flera packstationer, lager och partners direkt från affärs- eller lagersystemet. Med Integrated Printing effektiviserar ni er transportadministration och får central styrning och kontroll över alla utskriftsenheter. Integrated Printing är en tilläggstjänst och måste köpas till er licens.

Hur länge sparas sändningsinformationen i LogTrade Distribution 2.0?

Vi sparar sändningsinformation i LogTrade Distribution 2.0 i tre månader. Har ni modulen Control Tower sparas sändningsinformation innevarande år och hela det föregående året.

Vilka webbläsare har LogTrade Distribution 2.0 stöd för?

Vi har stöd för Internet Explorer 7 eller senare och Mozilla Firefox 3.5 eller senare. Full lista över supporterade browsers finns här. 

Valideringsfel: "TypeOfPackageCode is mandatory"

Felmeddelandet "TypeOfPackageCode is mandatory" betyder att kollislagskoden saknas.

Manuellt arbete i GUI
Välj kollislag på godsraden.

Integration via affärssystem
Kollislagskoden kan skickas med i fältet TypeOfPackageCode. Se 'Inställningar > Kollislag > Tillåtna kollislag' för tillgängliga kollislag för respektive transportör.

Alternativt kan var transportör ställas in att använda ett kollislag som standard. TypeOfPackageCode behöver då inte skickas med från affärssystemet.

 

Detta ställs in under Inställningar > Transportörer > <%Välj transportör%>'.
OBS! Har ni specifika inställningar för en transportör på en avsändare måste inställningarna även göras på 'Inställningar > Avsändare'.

Se stycket "Standard kollislag" under punkt 3.7 i användarmanualen för med information.
Användarmanualen hittar ni under 'Hjälp > Handledning' när ni har loggat in i LogTrade Distribution 2.0.

Det står TEST på mina frakthandlingar, hur får jag bort det?

Gå in under ’Inställningar > Transportörer’, välj er transportör och klicka bort bocken för Testläge, klicka sedan spara längst ner på sidan.