LogTrade 1.2x Vanliga frågor

Jag får "Felkod:50xx.." vid inloggning vad ska jag göra?

Detta fel beror vanligtvis på rättighetsproblem. För att en användare skall kunna använda LogTrade 1.2x måste användaren:

- Ha fulla rättigheter till LogTrade-katalogen.
- Ha fulla rättigheter till Registret.
- Ha fulla rättigheter till C:\Windows
- Vara lokal administratör på datorn.

Detta kan också bero på att databasmotorn (Btrieve) har hängt sig och låser filer i databasen.För att kontrollera detta gör man enligt följande steg:

1. Börja med att kontrollera så att ingen är inloggad i LogTrade.

2. Gå sedan in i Aktivitetshanteraren (Task manager) på alla datorer som använder LogTrade och kontrollera så att processen w32mkde.exe är avslutad. Om den är igång, avsluta den.

3. Gå sedan in i installationskatalogen LogTrade\DATA, kontrollera så att det inte finns några filer med filändelsen/filtyp lck. Lck-filer är så kallade lock filer som låser delar av databasen och hindrar användaren från att använda LogTrade.

4. När ni tagit bort eventuella lck-filer letar ni reda på en fil som heter vlogin.btr. Döp om filen till vlogin.old

5. Prova sedan att starta LogTrade igen.Om ni får ett felmeddelande så skall ni klicka OK, det är vlogin.btrsom skall återskapas.

Vi skall flytta vår installation av LogTrade, Hur går vi tillväga

LogTrade arbetar bara i sin egen katalog och lägger inga filer någon annanstans. Ta backup av er LogTrade installation. Alla ska vara utloggade och programmet skall vara avslutat. Vi rekommenderar att ni packar ihop er installation innan ni flyttar den så den behålls intakt. När ni flyttat över installationen skall ni tänka på att ge användaren rätt behörigheter. - Fulla rättigheter till LogTrade katalogen - Fulla rättigheter till Registret - Fulla rättigheter till C:Windows - Vara lokal administrator på datorn.

Jag får felmeddelande: "..fel i printer/format/papper.." vad ska jag göra?

Detta beror på en felaktig skrivarinställning i LogTrade eller att LogTrade tappat kontakten med skrivaren vid t.ex. problem med det lokala nätverket eller byte/flytt av skrivare.

Kontrollera först att dina skrivare är installerade i Windows och att Windows standardskrivare är en laserskrivare.
Gå in i LogTrade under "System > Dokument > Inställning dokument"
Välj ett dokument ni använder och klicka på Ställ in.

Identifiera vad de logiska skrivarna heter ex. Windows Standarskrivare och Zebra etikettskrivare.
Stäng och gå in under "System > Systemdata > Skrivare".
Kontrollera respektive skrivare genom att markera den i listan och gå igenom inställningarna i fälten nedanför.

När det gäller Zebraskrivaren behöver man ibland peka ut skrivaren igen under "Typ av utskriftsenhet".
Välj windowsskrivare. Har du Generic/Text Only som drivrution så ska du ha Ej via drivrutin ibockad.
Klicka på Uppdatera
Spara och prova att skriva ut igen.

Om inte detta löser problemet så kan ni kontakta oss på support@logtrade.se

Jag har fått en ny nummerserie från transportören, hur lägger jag in den?

Ni går in under ”System > Dokument > Inställning dokument”, välj dokumentet i listan och klicka på ”Ställ in”. Här lägger du in den nya nummerserien. Startnummer och Aktuellt nummer ska vara identiska, därefter kommer Aktuellt nummer att räknas upp efter varje utskrift. Har du en TA-Light Går du in under "System Dokument > Inställningar (Avancerat) > Inställning Dokument" Observera att det finns två olika nummerserier. En för Sändningsnummer och en för Kollinummer. Finns även en instruktion (PDF) – Klicka här

Var hämtar jag den senaste versionen av LogTrade 1.2x?

Ni får en nedladdningslänk genom att fylla i detta formulär - Klicka här

Var hittar jag de senaste postnummertabellerna (ruttkoder)?

Det finns olika tabeller för olika transportörer. De senaste tabellerna/ruttkoderna – Klicka här

Jag får "Not many serial numbers left! There is only....." Vad ska jag göra?

Er nummerserie till transportören håller på att ta slut. Kontakta er transportör för att få en ny nummerserie.

När det gäller Posten beställer du din nummerserie via deras hemsida .

Klicka här  för instruktioner om hur ni lägger in den nya nummerserien i LogTrade 1.2x

Jag får "Transmission Failed" (följt av: #99 exit code) vad ska jag göra?

Det är ett problem med er EDI-överföring som behöver rättas till.
Kontrollera först med er IT-ansvarig så att ni inte gjort några förändringar i ert nätverk sedan det fungerade sist.
T.ex. Uppgraderat brandvägg, bytt dator eller liknande.

EDI-filerna skickas via FTP så brandväggen måste tillåta FTP-trafikde portarna måste vara öppna i brandväggen och användaren måste ha rättigheter att skicka dessa filer.

Om ni ändå får felmeddelandet så kan ni skicka över filen xlog.txt till på support@logtrade.se den ligger i katalogen LogTradeDATA så får vi felsöka vidare. Xlog.txt är en logfil som innehåller information om vad som händer när information går från LogTrade 1.2x till transportörerna.

Exempel på fel i xlog.txt: 
Nedan kommer några exempel på fel som kan förekomma i xlog.txt. Om det genereras en felkod i xlog.txt kan ni hitta information om felkoden här.

Felmeddelande i xlog.txt: 
101025 14.21.50 451 File rejected by server.
101025 14.21.50 (451 File rejected)
101025 14.21.50 FtpPutFile failed error 999 (File=EDISEND/fradok_ae)
101025 14.21.50 Error getting file EDISEND/FRADOK_??
101025 14.21.50 Disconnecting

Förklaring: Transportören vill inte ta emot er EDI fil. Detta beror oftast på att det är gamalt datum på en sändning i EDI filen. eventuellt så har det samlat sig många sändningar i en EDI fil med olika datum.

Lösning: Börja med att gå in i katalogen LogTradeEDISEND. Flytta alla filer som inte har filändelsen .seq till SENT. Döp om katalogen SENT till SENT2. Gå sedan in under Dokumentstatus i LogTrade. Här skall ni flytta de sändningar ni har problem med från status 7 till status 3 (Obs! Man väljer sändningar via datum, går inte att välja ut specifika sändningar). Klicka här  för att komma till en instruktion på hur man ändrar status på sändningar. Prova sedan att skriva ut sändningslistor och skicka EDI.

Felmeddelande i xlog.txt: 
100730 08.59.35 530 Login failed.
100730 08.59.35 (530 Not logged in)
100730 08.59.35 Connect failed error 12014 (Url= User=)
100730 08.59.35 Closing transmission channel

Förklaring: Error 12014 är en felkod som kommer från FTP överföringen och betyder att ni har fel lösenord till ert EDI konto hos transportören.

Lösning: Kontakta er transportör för att få ett nytt lösenord till deras FTP. Klicka här för instruktioner på hur man lägger in lösenordet i LogTrade.

Jag får "Write error 50xx.." vid utskrift, vad ska jag göra?

Detta beror på att ni försöker skapa en sändning med ett sändningsnummer som redan finns i registret. Man löser detta genom att städa register. För instruktion – Klicka här