Historik

Några milstolpar
i LogTrades historia

LogTrade är en av pionjärerna inom transportadministration (TA). Faktum är att företaget grundades redan 1992. Nedan finner du några milstolpar i vår historia.

2012

 • LogTrade har varit i drift som molntjänst i fyra år och hanterar ett stort antal sändningar
  – främst som inbyggt system, men även via webbläsare. 
 • Allt fler slutkunder, affärssystem och transportörer väljer att samarbeta med det inbyggda TA-systemet.

2008

 • LogTrade 2.0 lanseras. Det är marknadens modernaste system för transportadministration.
 • LogTrade 2.0 lanseras även mot transportföretag.

2007

 • LogTrade når en installerad kundbas på fler än 6 000 kunder. 
 • I femton år har LogTrade varit ett av de mest använda TA-systemen på marknaden.

2006 

 • LogTrade lanserar den första versionen av LogTrade Online – en internetbaserad tjänst för Transport Management Systems (TMS) 

2005

 • Hans Krantz och Fredrik Svedberg köper LogTrade.
 • LogTrade köper produkten GTS (Global Transport Software), tidigare känd som Bilspedition On Line (BOL). GTS används av internationella företag med ett stort behov av transport-
  tjänster.

2000–2005

 • LogTrade är ett av de mest använda TA-systemen på marknaden – räknat såväl i antal sändningar som antal användare.

2000

 • Den första versionen av BarLink lanseras. BarLink är en mjukvara för spårbarhet
  och märkning, utvecklad i nära samarbete med Ericsson.

1992  

 • LogTrade BarLink (tidigare Printcard Information System och Usemark) grundas. Företaget erbjuder produkter för märkning och utskrift samt mjukvara för transportadministration (TA)
 • DHL beställer första versionen av LogTrade Distribution – mjukvara för transport-
  administration.