Fjärrstyrning

Används bara efter överenskommelse med LogTrade Support.

Information om fjärrstyrning.
LogTrades bestämmelser  om support via fjärrstyrning – Genom att klicka på nedanstående länk för Fjärrstyrning och genom att använda erhållet sessionsnummer från LogTrade så accepterar du LogTrades bestämmelser om support via via fjärrstyrning

Ladda ner fil för fjärrstyrning

SUPPORT VIA FJÄRRSTYRNING

 

  • Kunden är medveten om att LogTrade tillhandahåller teknisk support via fjärrstyrning.
  • Kunden är medveten om att LogTrade genom sådan fjärrstyrning bereds tillträde till Kundens datasystem och att syftet med detta är att möjliggöra för LogTrades supporttekniker att vid behov göra nödvändiga ändringar i Kundens datasystem.
  • Kunden ansvarar för att dess Användare är behöriga att vid behov utnyttja support via fjärrstyrning. 
  • Kunden är också införstådd med, och accepterar, att LogTrade inte tar något ansvar för eventuell skada – direkt eller indirekt – som förorsakas Kunden genom utnyttjandet av teknisk support via fjärrstyrning med mindre än att sådan skada åsamkats kunden genom uppsåtligt eller grov vårdslöst handlande från LogTrade.

Klicka här för att ladda ner fil för fjärrstyrning

När du klickat på länken väljer du “Kör/Öppna”.