ERP Integration / Webservice

Vad behöver jag för att använda webservice mot LogTrade Distribution 2.0?

För att kunna göra en koppling mellan ert ERP-system och LogTrade Distribution 2.0, måste ni först och främst ha ett avtal för LogTrade Distribution 2.0 med tilläggstjänsten Integration. När ni tecknat avtal kommer ni att få användarnamn, lösenord samt applikations ID som är unikt för din koppling. Detta erhålls genom kontakt med LogTrade Support.

Vad är fördelarna med att använda webservice?

Genom att koppla ert ERP-system mot LogTrade Distribution 2.0 slipper ni momentet med att skriva in informationen två gånger och förebygger således eventuella fel som då kan uppstå. Tanken är att från ditt program ska du kunna göra färdiga sändningar som sedan resulterar i kompletta transportdokument, bokning och EDI till transportören.

Vilken information krävs för att skapa en sändning?

För att skapa en enkel sändning behöver ni skicka in följande fält: AuthorizationUserId är ert användarnamn. - Password är ert lösenord. - LicenseNumber är ert licensnummer. - ApplicationId är ert applikations ID. Ovanstående information kan ni få genom kontakt med LogTrade Support. ShipmentCommandEnumAddGodsItems används för att lägga till kolli-information på en befintlig sändning. - Create används när man vill skapa en ny sändning. - ValidateOnly används för att testa sändningarna som ni skickar in. Ni får då tillbaka svar om eventuella fel. Ingenting sparas i LogTrade Ditribution 2.0. ShipmentActionEnumPrepare skickar in sändningen som Validerad. LogTrade Distribution 2.0 validerar då sändningen så att all information finns med och att vikt/antal kolli överensstämmer med den dokumenttypen/produkten ni har valt. I detta skede skrivs även etiketter och eventuella fraktsedlar vanligtvis ut. - Save skickar in en sändning som Sparad. Använda om man inte är riktigt klar med en sändning men ändå vill förbereda den. Vissa valideringar görs. Man kan sedan ändra och validera denna sändning. Shipment Sändninginformation. Här skickas all information om sändningen in så som produkt, avsändaradress, mottagaradress, godsinformatin m.m. Med denna information så kan ni skapa sändningnar i LogTrade Distribution 2.0. Det finns naturligvis fler fält man kan skicka in information till. Kontakta LogTrade Support för mer information om tillgängliga fält.

Hur skickar med en egen transportör?

ForwarderCode.GenericSweden anger att det är en egen transportör som ska användas precis som ForwarderCode.DhlSweden anger att det är en DHL sändning. CustomForwarderCode = 2; anger att det är den egna transportören med ID 2 som ska användas, detta ställer man in under 'Inställningar > Transportörer > Egen transportör Sverige' i LogTrade Distribution 2.0. CustomProductCode = 0; anger vilken produkt som ska användas, detta ställs under Egna transportörsinställningar (se ovan) i LogTrade Distribution 2.0. 0 är standardvärdet som alltid finns med när man lägger upp en egen transportör.

Hur skickar jag in för att använda en mall?

Detta skickar man in till ShipmentTemplate. Exempel: ShipmentTemplate = "11";

Kan jag få tillbaka sändningsinformation?

Ja, det är möjligt att få tillbaka sändningsinformation så som sändningsnummer.