Control Tower

Överblick och kostnadskontroll

Vem har skickat vad och hur mycket till vilka? Frågan är inte alltid enkel att besvara. Orsaken är att många företag har en fragmenterad transportverksamhet. Det här gör det svårt att få en överblick över effektivitet och kostnader.

Lösningen heter Control Tower – en internetbaserad tilläggstjänst till LogTrade 2.0. Control Tower ger ditt företag möjlighet att överblicka, analysera och delegera transportdata i realtid.

Control Tower samlar all sändningsinformation på ett ställe. Du kan koordinera inkommande och utgående transporter och spåra beställningar från alla transportörer.

En annan fördel är att viktig transportinformation synkroniseras och sprids, dels inom företaget, dels till transportörer, kunder och leverantörer. Resultatet är en centraliserad transportpolicy som sparar tid, energi och pengar.