Business Rules

Automatik för ökad kvalitet

LogTrade 2.0 har stöd för fler än tusen transportörer. Tillsammans erbjuder dessa transportörer ett stort antal tjänster och lösningar. Lägg till det att många företag har flera utlastningsställen. Samtidigt är det vanligt med avtal som noga reglerar hur ett företags transporter ska hanteras.

Att hantera alla dessa parametrar är ofta en stor utmaning. Här kommer Business Rules in i bilden. Det är en tilläggstjänst till LogTrade 2.0 som automatiskt väljer transportör och tjänst baserat på antal kollin, kundtyp, mottagarland, mottagarort, vikt, volym, artikelnummer med mera.

Allt ditt företag behöver göra är att ställa in önskade inställningar. Sedan sköter Business Rules resten. På så sätt säkerställer företaget att hela organisationen arbetar efter enhetliga regler, processer och ingångna avtal.