Möjlighet till minskade transportkostnader. Automatisering istället för manuell hantering. Smarta transportlösningar som sparar tid och pengar. Det är budskapet som LogTrade vill förmedla på marknaden i och kring Stockholm. Karl Björk är Key account manager på det nyöppnade kontoret vid Klarabergsviadukten.

Karl Björk har arbetat med it, logistik och affärsutveckling i 25 år. Han har lång erfarenhet av kvalificerade köpprocesser och kommer närmast från Unifaun.

– TA-system är en relativt ny företeelse på marknaden, i jämförelse med exempelvis affärssystem. Jag ser därför som en av mina viktigaste uppgifter att nå ut med vilka möjligheter LogTrade 2.0 ger det enskilda företaget.

Karl Björk delar in nyttan i tre områden.

– Nummer ett är att systemet bidrar till att minska transportkostnaderna.

Ofta är det en god idé att använda flera transportörer och att fördela uppdragen så att varje transportör tar hand om de transporter som företaget är bäst på.

– Det här arbetet underlättas av att LogTrade 2.0 har stöd för fler än tusen transportörer i Norden och att det är enkelt att lägga in egna samarbetspartners.

 

Direkt från andras lager

En annan möjlighet är att automatisera manuella processer.

– Här finns både tid och pengar att spara.

LogTrade 2.0 skapar även förutsättningar för smarta affärslösningar.

– Ta till exempel en butik på nätet. Idag är det vanligt att ha ett eget lager dit leverantörer skickar gods.

Därefter skickar nätbutiken beställda produkter till slutkunderna.

– Men det finns mycket att vinna på att leverantören skickar godset direkt till kunden, med nätbutikens emballage och grafiska profil. På så sätt kan nätbutiken ha ett obegränsat antal leverantörer. Samtidigt förkortas tiden från beställning till leverans för slutkunden. Kort sagt: ett slags virtuell näthandel.

Hur kommer det sig att LogTrade satsar i Stockholm just nu?

– Vi befinner oss i stark expansion och får allt fler förfrågningar från Mälardalen. Det finns ett stort intresse för att bygga in TA-lösningen i affärssystemet. Många företag känner även till att LogTrade 2.0 är marknadens modernaste och mest flexibla TA-system, säger Fredrik Svedberg, vd på LogTrade.