Att informera om att gods är på väg är en enkel åtgärd som har stort värde för kunden. I LogTrade. 2.0 kan du avisera automatiskt via e-post eller SMS – och det fungerar på samma sätt med alla transportörer som ditt företag använder. 

Via en länk i aviseringen ser din kund var leveransen befinner sig, utan att han eller hon behöver kontakta ditt företag. Det här sparar tid för båda parter.

– Det går även att skicka aviseringar vid andra tillfällen, exempelvis till ansvarig säljare i samband med att godset har blivit levererat, säger Fredrik Svedberg, LogTrades vd.

E-handelsföretag har också användning av funktionen Avisering

– Om ett paket har legat ett visst antal dagar på ett utlämningsställe kan e-handlaren få besked om det, vilket ger möjlighet att vidta åtgärder. Ett exempel är att skicka en påminnelse till kund.

Oavsett vilken transportör eller produkt som används i LogTrade 2.0 kan aviseringar ha samma grafiska profil och skickas ut vid olika händelser. 

– På så sätt får ditt företag ytterligare en marknadsföringskanal, säger Fredrik Svedberg, LogTrades vd.