Nu kan du få veta i förväg vad en transport kostar. Det är möjligt tack vare tilläggsfunktionen Automatisk prisberäkning i LogTrade 2.0. 

Med Automatisk prisberäkning får du svar på vad en transport kostar redan när du skapar sändningen. 

– Det går att beräkna priser för samtliga transportörer. Informationen kan användas för att fakturera ditt företags kund, utan att du behöver vänta på transportörens faktura, säger Klas Sjöberg, försäljningsansvarig på LogTrade. 

Funktionen sparar det beräknade priset i funktionen Control Tower, som underlag för statistik och uppföljning. På det här sättet får ditt företag god överblick över den totala transportkostnaden, samtidigt som kostnaden kan brytas ner per transportör eller kund. 

– Och eftersom priset kommuniceras till affärssystemet får du möjlighet till ännu bättre beräkningar av lönsamhet per order och kund.

Automatisk prisberäkning har flera användningsområden. 

– Ett exempel är i samband med vidarefakturering av transportkostnader. Funktionen är även värdefull vid lönsamhetsberäkningar och efterkalkyler, säger Klas Sjöberg.
    
Automatisk prisberäkning riktar sig till samtliga transportköpare. Kontakta LogTrade för mer information och beställning.