Ökade krav på snabba och precisa leveranser. Fler och fler sändningar i transportsystemet. Allt vanligare att maskiner hanterar försändelser. Det är tre av skälen till att behovet av korrekt leveransinformation är större än någonsin. LogTrade 2.0 antar utmaningen och vässar valideringarna.

Rätt gods till rätt adress – så snabbt som det bara går. Så ser slutkundernas krav ut. Och det gäller både företag och privatpersoner.

– Den allmänna utvecklingen i samhället med ett allt högre tempo märks även inom transporter och logistik. Ta till exempel e-handeln, där snabba leveranser på bara några år har förvandlats från konkurrensfördel till självklarhet, säger Fredrik Svedberg, LogTrades vd.
 

Datorer, skannrar och streckkoder

Den ökade e-handeln påverkar också antalet sändningar i transportsystemet. Ett exempel är Postnord Sverige, som kan visa på en 75-procentig ökning under perioden 2006–2013 när det gäller antalet paketförsändelser.

Rationaliseringarna inom näringslivet är en annan faktor som påverkar godstransporterna. 

– Tidigare räckte det oftast med att skriva ett stort företags namn följt av exempelvis ”Port 20, Göteborg” på adresslappen. Trots att leveransuppgifterna var bristfälliga kom sändningen fram. Det var möjligt eftersom många företag hade bemannade godsavdelningar. 

Idag ser verkligheten annorlunda ut.

– Datorer, skannrar och streckkoder har tagit över inom godshantering. Den här utvecklingen har många fördelar, men den innebär också att utrymmet för felaktigheter och bristfälliga leveransuppgifter är minimalt.
 

Inbyggd kvalitetskontroll

LogTrade 2.0 använder webbservice – en modern teknik som kännetecknas av validering och kommunikation i realtid.

– Det fungerar som en inbyggd kvalitetskontroll. Om exempelvis ett postnummer är felaktigt säger systemet ifrån, säger Fredrik Svedberg.

En annan fördel med tvåvägskommunikation gäller uppdateringen.

– Den sker automatiskt. På så sätt har användaren alltid tillgång till den senaste versionen av systemet – med aktuella leveransvillkor, korrekt transportinformation och så vidare.
 

Rätt mottagare – i rätt tid

En ny version av LogTrade 2.0 släpps den 29 november. Den heter 2.14.5.

– Vi har sett över valideringarna. Tanken är dels att öka möjligheterna att kunna redigera en sändning i ett tidigt skede om användaren har angett felaktig information, dels att undvika förseningar på grund av bristfälliga uppgifter. 

Vilka är då fördelarna med att använda korrekta uppgifter i TA-systemet?

– Den viktigaste är att godset kommer fram till rätt mottagare i rätt tid. 

En annan fördel är att beställaren sparar pengar, eftersom transportörerna tar ut en avgift för att rätta till felaktiga uppgifter

– Dessutom sker returhanteringen betydligt snabbare om inlagda uppgifter stämmer, säger Fredrik Svedberg.

Fotnot. Begreppet validering kommer från engelskans validation. Det innebär att någon godkänner exempelvis ett dokument och bekräftar att innehållet i dokumentet är korrekt. 

 

Tre tips för korrekt leveransinformation 

1. Kontrollera att adresser, postnummer och kontaktinformation stämmer. 

2. Välj rätt produkt/transportsätt för vald transportör.

3. Vissa företag har boxpostnummer eller storkundspostnummer, där brevsorteringen sker. Det kan innebära att paket och större försändelser tas emot på annan plats. Tänk på att denna adress kan ha ett annat postnummer än det som gäller för brev.