Att gå från en av marknadens största aktörer till ett mindre företag i branschen kan synas vara ett stort steg. Klas Sjöberg, nytillträdd försäljningsansvarig på LogTrade, gjorde språnget – och kom till ett företag som visade sig vara något annat än han hade trott.

Klas Sjöberg är civilingenjör i industriell ekonomi.

– Jag började min logistikbana på Procter & Gamble. Därefter följde åtta år på Memnon Networks; de sista åren som storkundssäljare.

Efter många år i Stockholm kände Klas och hans familj att det var dags att flytta till Skåne.

– För min del var det ett naturligt steg, eftersom jag är uppvuxen här. Dessutom finns det ett stort fokus på Supply Chain och logistik i regionen, liksom intressanta och kunniga kunder.

Strax därefter hörde ett rekryteringsföretag av sig och berättade att LogTrade sökte en försäljningsansvarig.

– Till en början var jag tveksam – av tre skäl: jag såg LogTrade som en liten aktör, jag hade hört från transportörer att det var svårt att komma i kontakt med företaget och jag kände osäkerhet inför den starka fokuseringen på att vara en inbyggd lösning.
 

Litet och stort företag

Klas Sjöberg kommer närmast från en TA-aktör med nära 100 miljoner kronor i omsättning – runt fem gånger så mycket som LogTrade.

– LogTrade är ett litet, sammansvetsat gäng med hög kompetens och lång erfarenhet inom TA-området. Kunder, transportörer och leverantörer av affärssystem känner till oss som arbetar i företaget, säger Fredrik Svedberg, LogTrades vd.

Sett till antalet sändningar är LogTrade inte någon liten aktör.

  – Våra kunder skickar 115 000 sändningar per dag. Och snart är vi uppe i sammanlagt 100 miljoner sändningar sedan 2008, då LogTrade 2.0 kom ut på marknaden.
 

Flera förbättringar för transportörer och slutkunder

LogTrade är det inbyggda TA-systemet. Historiskt sett har det inneburit att företaget har fokuserat på samarbete med affärssystem. 

– Vi kommer att fortsätta vara det inbyggda TA-systemet. Det nya är att vi kraftsamlar för att underlätta och utveckla kontakterna med transportörer och slutkunder. Det är därför vi har rekryterat Klas, som har gedigen erfarenhet inom området, säger Fredrik Svedberg.

Ett annat exempel på denna satsning är att LogTrades support har ett nytt ärendesystem. Ett tredje är att företaget har bytt telefonväxel.

– Dessutom har vi förstärkt supporten genom nyanställningar, säger Klas Sjöberg.
 

En del av företagets affärssystem

LogTrade 2.0 är marknadens modernaste molnsystem för transportadministration.

– Systemet passar bäst för företag som har daglig hämtning av gods, använder mer än en transportör och vill ha en integrerad och automatiserad TA-lösning, säger Fredrik Svedberg.

En annan styrka är valfriheten.

– Vi har stöd för fler än tusen transportörer i Norden. Och det är enkelt att lägga in egna transportörer, säger Klas Sjöberg.

LogTrade 2.0 är i de flesta fall en del av företagets affärssystem.

– Att systemet är inbyggt innebär att användaren slipper hantera två produkter. På så sätt känner han eller hon igen sig i gränssnitt och kommandon. Det sparar tid, samtidigt som utbildningsbehovet är minimalt, säger Fredrik Svedberg.
 

Länken mellan transportör och slutkund

LogTrade strävar efter att vara en naturlig länk mellan transportör och slutkund.

– Vi vill hjälpa transportörerna att korta ner tiden från den första kontakten med slutkunden till att transporterna rullar enligt avtal. Målet är att bidra med hög tillgänglighet, snabba integrationer och expertis inom transportadministration, säger Fredrik Svedberg.

LogTrade har flera konkreta förslag på gång inom dessa områden.

– Men innan vi går vidare vill jag gärna träffa transportörerna för att ta del av deras tankar och synpunkter; ett arbete som inleds inom kort, säger Klas Sjöberg.

Och hur är det med de frågetecken som han hade för några månader sedan?

– De rätades ut när jag fick en större inblick i vad LogTrade är och står för. Idag vet jag att LogTrade klarar av ett stort antal sändningar, med hög tillgänglighet.

Klas Sjöberg anser att de förbättringar som LogTrade har gjort under den senaste tiden har underlättat för kunder och partners att komma i kontakt med företaget.

– Lägg till det att jag har sett med egna ögon hur enkelt det är att komma igång med systemet för de kunder som inte använder LogTrade 2.0 som inbyggd lösning. Därför ser jag som en av mina viktigaste uppgifter att göra fördelarna med LogTrade 2.0 ännu mera kända på marknaden.